Solarna elektrana izgrađena na krovu objekta kompanije Unic Impex doo Gornji Milanovac. Povezana na mrežu.
Proizvodnja električne energije – MSE 30KW.

Solarna elektrana Unic Impex

Solar panels on UNIIC-IMPEX bulidng